Tòa nhà A3 – 151 Nguyễn Đức Cảnh

Mở cửa: Thứ 2 – Thứ 7, 8 a.m. – 6 p.m.