Các bạn có thể tại driver sản phẩm tại đây:

TênPhiên bảnNội dung cập nhậtNgàyLoạiTải xuống
Firmware AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB3061 RGB02//06/2021AKKO 3061 RGB
HDSD MOJIKE GK1MOJIKE GK102//06/2021MOJIKE GK1
HDSD AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)02//06/2021AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)
HDSD AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)02//06/2021AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)
Driver chuột AKKO RG389AKKO RG38931/05/2021Driver chuột AKKO RG389
Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 - RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)Bluetooth 5.0 + RGB31/05/2021Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 - RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)
HDSD Chuột chơi game FPS AKKO RG38931/05/2021HDSD Chuột chơi game FPS AKKO RG389
Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3327)31/05/2021Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3325)
Firmware AKKO 3061 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 + RGB31/05/2021Bàn phím AKKO layout 3061 Bluetooth 5.0
Firmware AKKO 3068 Bluetooth 5.0 (không áp dụng cho bản 3068 v2 như YEAR of OX, Tokyo R2)Bluetooth 5.031/05/2021Firmware AKKO 3068 Bluetooth 5.0 (không áp dụng cho bản 3068 v2 như YEAR of OX, Tokyo R2)
Firmware AKKO 3084 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.031/05/2021Bàn phím AKKO layout 3084 Bluetooth 5.0
Firmware Update AKKO 3087 (không áp dụng cho 3087S)Thêm tính năng tăng/giảm/tắt âm thanh cho bàn phím AKKO 308731/05/2021Bàn phím AKKO layout 3087 (không áp dụng cho 3087S)
Firmware Update bàn phím AKKO 3084 USBUpdate fix Fn cho bàn phím layout 3084, dùng USB31/05/2021Bàn phím layout 3084
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PROV1.0Update led RGB cho music mode31/05/2021Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3087SV1.0.531/05/2021Bàn phím LED RGB áp dụng cho 3087S RGB
Driver Chuột chơi game AKKO LW32531/05/2021Chuột LW325
Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3325)31/05/2021Chuột AG325 (sử dụng sensor PMW3325)
HDSD Bàn phím AKKO 3061 Bluetooth 5.007/11/2020Bàn phím layout 3061 sử dụng Bluetooth 5.0
HDSD Bàn phím AKKO 309807/11/2020Bàn phím layout 3098
HDSD Bàn phím AKKO 3108 & 308707/11/2020Bàn phím layout 3108 & 3087
HDSD Bàn phím AKKO 308407/11/2020Bàn phím layout 3084
HDSD Bàn phím AKKO 306807/11/2020Bàn phím layout 3068
HDSD Bàn phím AKKO 309607/11/2020Bàn phím layout 3096
HDSD Bàn phím AKKO 3108S/3087S07/11/2020Bàn phím layout 3108/3087 có led
Driver chuột AKKO RG32507/11/2020Chuột AKKO RG325
HDSD Bàn phím AKKO 3084 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 31/10/2020Bàn phím AKKO 3084 Bluetooth 5.0
HDSD Bàn phím AKKO 3068 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 31/10/2020Bàn phím AKKO 3068 Bluetooth 5.0